ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ Ά μέρος : Χρονικά όρια – χαρακτηριστικά και προέλευση του όρου

Αναγέννηση.  Θα  προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές και τεχνοτροπικές μεταβολές που ...